خرید خودرو در استان قزوین

رنو، کپچر، 2017 اُتکس

رنو، کپچر، 2017

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1388 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
12,200,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1379 رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
390,000 کیلومتر
قیمت
7,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پژو، 207 اتوماتیک، 1397 اُتکس

پژو، 207 اتوماتیک، 1397

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
otex.ir
جیلی، امگرند 7، 2014 اُتکس

جیلی، امگرند 7، 2014

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
جک، جی 5 - 1.8، 1394 اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
45,500 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، 207 اتوماتیک، 1396 اُتکس

پژو، 207 اتوماتیک، 1396

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تیبا، هاچ بک، 1397 ایران پلاک

تیبا، هاچ بک، 1397

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
هیوندای، النترا، 2014 اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، النترا، 2018 اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ماکسیما، 1388 اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
119,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سوناتا، 2012 اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
otex.ir