خرید خودرو در استان قزوین

اُتکس

رنو، تندر 90 پلاس، 1396

قزوین - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
513,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پژو، 207 اتوماتیک، 1396

قزوین - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
51,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هایما، S5، 1396

قزوین - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
42,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1394

قزوین - 1 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

قزوین - 1 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
4,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

قزوین - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

قزوین - 1 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

قزوین - 1 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

قزوین - 1 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
51,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ساینا، CVT، 1396

قزوین - 1 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
19,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

رنو، ساندرو دنده ای، 2

قزوین - 2 ماه پیش

کارکرد
7,890 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com