خرید خودرو در استان قزوین

تخت گاز

تیبا، هاچ بک، 1393

قزوین - 2 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
23,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

پژو، 405 GLX، 1384

قزوین - 2 ماه پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1390

قزوین - 2 ماه پیش

کارکرد
267,000 کیلومتر
قیمت
14,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

جیپ، صحرا، 1376

قزوین - 2 ماه پیش

کارکرد
1,111 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

رنو، تندر 90 E2، 1387

قزوین - 2 ماه پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
22,800,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

پژو، 405 GLX، 1381

قزوین - 2 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
10,400,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، توسان، 2014

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

رنو، کپچر، 2017

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,130,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

رنو، ساندرو دنده ای، 2

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
59,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1390

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
267,000 کیلومتر
قیمت
14,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1390

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
267,000 کیلومتر
قیمت
14,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1386

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com