خرید خودرو در استان قزوین

تخت گاز

جیپ، KM، 1982

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

پژو، 405 GLX، 1380

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
6,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پژو، 206 تیپ 2، 1388

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پژو، 405 GLX، 1387

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
44,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2009

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پژو، پارس، 1385

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir