خرید خودرو سمند در استان گیلان

سمند، X7، 1397 اُتکس

سمند، X7، 1397

گیلان - 4 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، سورن، 1387 اُتکس

سمند، سورن، 1387

گیلان - 5 ماه پیش

کارکرد
295,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، سورن، 1389 رکاب

سمند، سورن، 1389

گیلان - 9 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سمند، سورن ELX، 1394 اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

گیلان - 10 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX، 1386 رکاب

سمند، LX، 1386

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
4,555,555 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سمند، LX، 1387 اُتکس

سمند، LX، 1387

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX، 1395 رکاب

سمند، LX، 1395

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
75 کیلومتر
قیمت
33,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سمند، LX، 1395 رکاب

سمند، LX، 1395

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
75 کیلومتر
قیمت
33,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سمند، X7، 1383 رکاب

سمند، X7، 1383

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سمند، X7، 1383 رکاب

سمند، X7، 1383

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سمند، LX، 1389 رکاب

سمند، LX، 1389

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
207,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سمند، LX، 1394 رکاب

سمند، LX، 1394

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
28,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir