خرید خودرو در استان گیلان

تخت گاز

رانا، LX، 1394

گیلان - 1 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

پژو، SD V8، 1390

گیلان - 1 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
60,200,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، اکسل، 1993

گیلان - 1 ماه پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1383

گیلان - 2 ماه پیش

کارکرد
179,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پژو، پارس، 1385

گیلان - 2 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
18,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

رانا، LX، 1394

گیلان - 2 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

گیلان - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
49,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

گیلان - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

گیلان - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
51,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

دوو، سیلو، 1381

گیلان - 2 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

جک، S5 اتوماتیک، 1396

گیلان - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
99,900,000
منبع آگهی
otex.ir