خرید خودرو در استان گلستان

تخت گاز

پژو، 405 GLX، 1382

گلستان - 3 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پژو، 504، 1978

گلستان - 3 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1388

گلستان - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
10,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا 2000، 2000

گلستان - 3 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1381

گلستان - 3 ماه پیش

کارکرد
1,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir