خرید خودرو هیوندای در استان کرمان

هیوندای، i30، 2011 تخت گاز

هیوندای، i30، 2011

کرمان - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
هیوندای، آزرا، 0 تخت گاز

هیوندای، آزرا، 0

کرمان - 2 سال پیش

کارکرد
120 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
هیوندای، آزرا، 2010 تخت گاز

هیوندای، آزرا، 2010

کرمان - 2 سال پیش

کارکرد
90 کیلومتر
قیمت
121,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
هیوندای، i20، 2015 تخت گاز

هیوندای، i20، 2015

کرمان - 2 سال پیش

کارکرد
5,700 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com