خرید خودرو در استان خراسان رضوی

سمند، LX EF7، 1390 اُتکس

سمند، LX EF7، 1390

خراسان رضوی - 29 دقیقه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، اکسنت (مونتاژ)، 1397 اُتکس

هیوندای، اکسنت (مونتاژ)، 1397

خراسان رضوی - 16 ساعت پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396 اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

خراسان رضوی - 22 ساعت پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
243,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سیتروئن، C5، 2010 اُتکس

سیتروئن، C5، 2010

خراسان رضوی - 23 ساعت پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سورنتو، 2009 اُتکس

کیا، سورنتو، 2009

خراسان رضوی - 24 ساعت پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، پیکانتو، 2016 اُتکس

کیا، پیکانتو، 2016

خراسان رضوی - 24 ساعت پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
199,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پروتون، جن تو، 2007 اُتکس

پروتون، جن تو، 2007

خراسان رضوی - 1 روز پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سانگ یانگ، رکستون، 2012 اُتکس

سانگ یانگ، رکستون، 2012

خراسان رضوی - 1 روز پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، 206 تیپ 2، 1398 اُتکس

پژو، 206 تیپ 2، 1398

خراسان رضوی - 2 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، 2008، 1397 اُتکس

پژو، 2008، 1397

خراسان رضوی - 2 روز پیش

کارکرد
1,700 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رنو، کپچر، 2017 اُتکس

رنو، کپچر، 2017

خراسان رضوی - 2 روز پیش

کارکرد
23,500 کیلومتر
قیمت
312,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، اکسنت (مونتاژ)، 1397 اُتکس

هیوندای، اکسنت (مونتاژ)، 1397

خراسان رضوی - 2 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir