خرید خودرو چانگان CS 35 (مونتاژ) در استان خراسان رضوی

چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397 اُتکس

چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397 اُتکس

چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1396 اُتکس

چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1396

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
69,000,000
منبع آگهی
otex.ir