خرید خودرو لیفان در استان خراسان رضوی

لیفان، 1.8  620، 1392 اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، 1.8  620، 1391 اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1391

خراسان رضوی - 4 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، 1.8  620، 1393 رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
لیفان، 1.6  620، 1391 رکاب

لیفان، 1.6 620، 1391

خراسان رضوی - 7 ماه پیش

کارکرد
106 کیلومتر
قیمت
44,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
لیفان، X60 دنده ای، 1396 اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1396

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
50,586 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، X50 اتوماتیک، 1395 اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، 820، 1394 اُتکس

لیفان، 820، 1394

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
124,000,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، 1.8  620، 1393 اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، 1.8  620، 1393 رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
لیفان، 1.6  620، 1390 اُتکس

لیفان، 1.6 620، 1390

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، X50 اتوماتیک، 1394 اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1394

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، X50 اتوماتیک، 1394 رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1394

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir