خرید خودرو در استان مازندران

سمند، LX، 1398 اُتکس

سمند، LX، 1398

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
104,500,000
منبع آگهی
otex.ir
پاژن، گوناگون، 1385 اُتکس

پاژن، گوناگون، 1385

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تویوتا، کریسیدا، 1991 اُتکس

تویوتا، کریسیدا، 1991

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ساینا، EX دنده ای، 1396 اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پژو، 206 تیپ 5، 1396 اُتکس

پژو، 206 تیپ 5، 1396

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
123,300,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، 206 تیپ 5، 1397 اُتکس

پژو، 206 تیپ 5، 1397

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1396 اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1396

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، 2008، 1398 اُتکس

پژو، 2008، 1398

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2015 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
640,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، توسان، 2017 اُتکس

هیوندای، توسان، 2017

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
12,500 کیلومتر
قیمت
720,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سانگ یانگ، موسو 3200، 1383 اُتکس

سانگ یانگ، موسو 3200، 1383

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
211,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، 206 تیپ 2، 1382 اُتکس

پژو، 206 تیپ 2، 1382

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
otex.ir