خرید خودرو پراید در استان مازندران

تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1380

مازندران - 7 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، 151SL، 1395

مازندران - 3 هفته پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1379

مازندران - 4 هفته پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1387

مازندران - 4 هفته پیش

کارکرد
264,962 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SL، 1393

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 111SE، 1396

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
9,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
213,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 111SE، 1395

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SL، 1390

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir