خرید خودرو پراید هاچ بک در استان مازندران

پراید، هاچ بک، 1380 تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1380

مازندران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
پراید، هاچ بک، 1379 رکاب

پراید، هاچ بک، 1379

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، هاچ بک، 1387 اُتکس

پراید، هاچ بک، 1387

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، هاچ بک، 1383 اُتکس

پراید، هاچ بک، 1383

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، هاچ بک، 1393 تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1393

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
19,200,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com