خرید خودرو سیتروئن زانتیا در استان سمنان

سیتروئن، زانتیا، 1386 اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

سمنان - 7 ماه پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سیتروئن، زانتیا، 1388 اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

سمنان - 8 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سیتروئن، زانتیا، 1386 اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

سمنان - 9 ماه پیش

کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سیتروئن، زانتیا، 1382 اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

سمنان - 9 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سیتروئن، زانتیا، 1388 اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

سمنان - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سیتروئن، زانتیا، 1384 ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

سمنان - 3 سال پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com