خرید خودرو پراید در استان سمنان

پراید، صندوق دار، 1385 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

سمنان - 3 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1386 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

سمنان - 3 هفته پیش

کارکرد
292,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1386 رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

سمنان - 4 هفته پیش

کارکرد
292,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، 111SE، 1394 رکاب

پراید، 111SE، 1394

سمنان - 2 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، 111SE، 1395 اُتکس

پراید، 111SE، 1395

سمنان - 6 ماه پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1387 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

سمنان - 1 سال پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 131EX، 1389 رکاب

پراید، 131EX، 1389

سمنان - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
34,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، هاچ بک، 1380 رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

سمنان - 1 سال پیش

کارکرد
395,000 کیلومتر
قیمت
6,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، 131SE، 1393 تخت گاز

پراید، 131SE، 1393

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
115 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
پراید، صندوق دار، 1377 تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1377

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
22 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
پراید، 132SE، 1393 اُتکس

پراید، 132SE، 1393

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، هاچ بک، 1380 تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1380

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
395,000 کیلومتر
قیمت
7,400,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com