خرید خودرو در استان سمنان

تویوتا، کریسیدا، 1992 تخت گاز

تویوتا، کریسیدا، 1992

سمنان - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
دانگ فنگ، H30 Cross، 139 تخت گاز

دانگ فنگ، H30 Cross، 139

سمنان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
شورولت، نوا، 1978 تخت گاز

شورولت، نوا، 1978

سمنان - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تویوتا، کریسیدا، 1992 رکاب

تویوتا، کریسیدا، 1992

سمنان - 1 سال پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پیکان، گوناگون، 1376 رکاب

پیکان، گوناگون، 1376

سمنان - 1 سال پیش

کارکرد
500,000 کیلومتر
قیمت
4,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir