خرید خودرو در استان سمنان

پراید، 132SE، 1393 اُتکس

پراید، 132SE، 1393

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رنو، پی کی، 1385 رکاب

رنو، پی کی، 1385

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، هاچ بک، 1380 تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1380

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
395,000 کیلومتر
قیمت
7,400,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
پژو، 206 تیپ 2، 1380 تخت گاز

پژو، 206 تیپ 2، 1380

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
دنا، 1.7 لیتر، 1396 تخت گاز

دنا، 1.7 لیتر، 1396

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تویوتا، کریسیدا، 1992 تخت گاز

تویوتا، کریسیدا، 1992

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
دانگ فنگ، H30 Cross، 139 تخت گاز

دانگ فنگ، H30 Cross، 139

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
شورولت، نوا، 1978 تخت گاز

شورولت، نوا، 1978

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تویوتا، کریسیدا، 1992 رکاب

تویوتا، کریسیدا، 1992

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پیکان، گوناگون، 1376 رکاب

پیکان، گوناگون، 1376

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
500,000 کیلومتر
قیمت
4,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir