خرید خودرو در استان سمنان

تخت گاز

رنو، ساندرو دنده ای، 2

سمنان - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

پیکان، گوناگون، 1376

سمنان - 2 ماه پیش

کارکرد
500,000 کیلومتر
قیمت
4,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

تویوتا، 3F، 1991

سمنان - 2 ماه پیش

کارکرد
380,000 کیلومتر
قیمت
69,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1377

سمنان - 2 ماه پیش

کارکرد
22 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، 132SE، 1393

سمنان - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، پی کی، 1385

سمنان - 2 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1380

سمنان - 3 ماه پیش

کارکرد
395,000 کیلومتر
قیمت
7,400,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

پژو، 206 تیپ 2، 1380

سمنان - 3 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

دنا، 1.7 لیتر، 1396

سمنان - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

تویوتا، کریسیدا، 1992

سمنان - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

دانگ فنگ، H30 Cross، 139

سمنان - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

شورولت، نوا، 1978

سمنان - 3 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com