خرید خودرو در استان سمنان

پراید، 132 ساده، 1398 اُتکس

پراید، 132 ساده، 1398

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,200,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، ریو 5، 2015 اُتکس

کیا، ریو 5، 2015

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
جیپ، صحرا، 1376 اُتکس

جیپ، صحرا، 1376

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 131SE، 1398 اُتکس

پراید، 131SE، 1398

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
برلیانس، H330 دنده ای، 1395 اُتکس

برلیانس، H330 دنده ای، 1395

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، پارس دوگانه سوز، 1390 اُتکس

پژو، پارس دوگانه سوز، 1390

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رنو، پارس تندر، 1395 اُتکس

رنو، پارس تندر، 1395

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
99,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اسپورتیج، 2013 اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2013

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
بسترن، B30، 1398 اُتکس

بسترن، B30، 1398

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
171,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 111SE، 1398 اُتکس

پراید، 111SE، 1398

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397 اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
7,400 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 111SE، 1398 اُتکس

پراید، 111SE، 1398

سمنان - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,800,000
منبع آگهی
otex.ir