خرید خودرو در استان سمنان

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1396 اُتکس
کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 2017 اُتکس
کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 (مونتاژ)، 1389 اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1389

سمنان - 2 ماه پیش

کارکرد
176,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
دنا، پلاس، 1396 اُتکس

دنا، پلاس، 1396

سمنان - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
بنز، E230، 1981 اُتکس

بنز، E230، 1981

سمنان - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 131SE، 1397 اُتکس

پراید، 131SE، 1397

سمنان - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رنو، فلوئنس E4، 2017 اُتکس

رنو، فلوئنس E4، 2017

سمنان - 4 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
جک، S5 اتوماتیک، 1397 اُتکس

جک، S5 اتوماتیک، 1397

سمنان - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 111SE، 2018 اُتکس

پراید، 111SE، 2018

سمنان - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، 405 GLX، 1396 اُتکس

پژو، 405 GLX، 1396

سمنان - 6 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1385 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

سمنان - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1386 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

سمنان - 6 ماه پیش

کارکرد
292,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir