خرید خودرو در استان سمنان

کیا، اپتیما، 2013 اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

سمنان - 8 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، آوانته، 1387 اُتکس

هیوندای، آوانته، 1387

سمنان - 8 ماه پیش

کارکرد
201,000 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
otex.ir
جک، S5 اتوماتیک، 1398 اُتکس

جک، S5 اتوماتیک، 1398

سمنان - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، پارس، 1388 اُتکس

پژو، پارس، 1388

سمنان - 8 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 111SE، 1398 اُتکس

پراید، 111SE، 1398

سمنان - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,300,000
منبع آگهی
otex.ir
جیلی، امگرند 7، 2013 اُتکس

جیلی، امگرند 7، 2013

سمنان - 8 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
106,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، 206 تیپ 2، 1398 اُتکس

پژو، 206 تیپ 2، 1398

سمنان - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
79,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، SD  V8، 1396 اُتکس

پژو، SD V8، 1396

سمنان - 8 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000، 2018 اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

سمنان - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 132 ساده، 1398 اُتکس

پراید، 132 ساده، 1398

سمنان - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,200,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، ریو 5، 2015 اُتکس

کیا، ریو 5، 2015

سمنان - 8 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
جیپ، صحرا، 1376 اُتکس

جیپ، صحرا، 1376

سمنان - 8 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir