خرید خودرو در استان تهران

چری، تیگو 5، 1397 اُتکس

چری، تیگو 5، 1397

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
23 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1390 اُتکس

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، 1390

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، ایکس تریل، 2016 اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
725,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، جوک، 2016 اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
508,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، EL، 1392 اُتکس

سمند، EL، 1392

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، 2008، 1397 اُتکس

پژو، 2008، 1397

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، 2008، 1397 اُتکس

پژو، 2008، 1397

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
427,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سمند، LX، 1388 اُتکس

سمند، LX، 1388

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
245,000 کیلومتر
قیمت
66,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 111SE، 1395 اُتکس

پراید، 111SE، 1395

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ساینا، EX دنده ای، 1398 اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پژو، پارس دوگانه سوز، 1391 اُتکس

پژو، پارس دوگانه سوز، 1391

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سانگ یانگ، تیوولی، 1398 اُتکس

سانگ یانگ، تیوولی، 1398

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
otex.ir