خرید خودرو سیتروئن در استان تهران

رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، C5، 1390

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
840,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
1,800 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، C5، 2011

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
22,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
44,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir