خرید خودرو سیتروئن در استان تهران

سیتروئن، زانتیا، 1389 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 8 ساعت پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1385 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 10 ساعت پیش

کارکرد
188,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1385 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
35,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1385 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
2,606 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1383 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1386 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1384 اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
296,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سیتروئن، زانتیا، 1388 اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سیتروئن، زانتیا، 1384 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1389 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
39,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1384 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
203,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1385 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
163,000 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir