خرید خودرو سیتروئن زانتیا در استان تهران

سیتروئن، زانتیا، 1388 اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 ساعت پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سیتروئن، زانتیا، 1388 اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
سیتروئن، زانتیا، 1384 اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
249,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
otex.ir
سیتروئن، زانتیا، 1388 اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سیتروئن، زانتیا، 1383 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
247,000 کیلومتر
قیمت
28,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1388 اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
سیتروئن، زانتیا، 1384 اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سیتروئن، زانتیا، 1387 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1386 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
199,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1386 اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
otex.ir
سیتروئن، زانتیا، 1386 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
سیتروئن، زانتیا، 1381 رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
19,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir