خرید خودرو هیوندای در استان تهران

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397 اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سوناتا، 2012 اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ولستر، 2014 اُتکس

هیوندای، ولستر، 2014

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2016 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
940,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396 اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، توسان، 1388 اُتکس

هیوندای، توسان، 1388

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، توسان، 2007 اُتکس

هیوندای، توسان، 2007

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، کوپه، 2009 اُتکس

هیوندای، کوپه، 2009

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
212,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 1367 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 1367

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سوناتا، 2013 اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2013

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
455,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سوناتا، 2015 اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
685,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، اکسنت (مونتاژ)، 1397 اُتکس
کارکرد
12,600 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir