خرید خودرو هیوندای ix55 در استان تهران

هیوندای، ix55، 2010 اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ix55، 2011 اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ix55، 2012 رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
هیوندای، ix55، 2010 رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
هیوندای، ix55، 2011 اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ix55، 2012 اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
396,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ix55، 2013 اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ix55، 2011 رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
هیوندای، ix55، 2010 اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ix55، 2011 رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
هیوندای، ix55، 2010 اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ix55، 2013 اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
otex.ir