خرید خودرو هیوندای ix55 در استان تهران

هیوندای، ix55، 2013 اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ix55، 2013 اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ix55، 2012 اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ix55، 2012 اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ix55، 2011 اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ix55، 2011 اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ix55، 2010 اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ix55، 2012 اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
423,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ix55، 2013 اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ix55، 2011 اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ix55، 2010 اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ix55، 2013 اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir