خرید خودرو هیوندای سانتافه در استان تهران

هیوندای، سانتافه، 2016 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
940,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 1367 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 1367

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2017 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2017 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
32,770 کیلومتر
قیمت
899,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2017 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
950,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2015 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
635,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2017 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
22,500 کیلومتر
قیمت
935,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 1396 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2011 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
453,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2017 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
3,400 کیلومتر
قیمت
920,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2015 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
620,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2009 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2009

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir