خرید خودرو کیا در استان تهران

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397 اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 4 ساعت پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397 اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 4 ساعت پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397 اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 6 ساعت پیش

کارکرد
حواله
قیمت
147,500,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397 اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 7 ساعت پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397 رکاب

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 7 ساعت پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397 اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 8 ساعت پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397 اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 17 ساعت پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سورنتو، 2012 اُتکس

کیا، سورنتو، 2012

تهران - 21 ساعت پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اسپورتیج، 2017 اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396 رکاب
کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397 اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397 اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir