خرید خودرو کیا در استان تهران

کیا، اسپورتیج، 2013 اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، ریو (مونتاژ)، 1387 اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1387

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، ریو (مونتاژ)، 1385 اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1385

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، ریو (مونتاژ)، 1390 اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1390

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سورنتو، 2016 اُتکس

کیا، سورنتو، 2016

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سورنتو، 2016 اُتکس

کیا، سورنتو، 2016

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
740,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397 اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000، 2015 اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2015

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سورنتو، 2017 اُتکس

کیا، سورنتو، 2017

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سورنتو، 2016 اُتکس

کیا، سورنتو، 2016

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1394 رکاب
کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اسپورتیج، 2017 اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir