خرید خودرو کیا در استان تهران

کیا، سراتو کوپه، 2012 رکاب

کیا، سراتو کوپه، 2012

تهران - 7 ساعت پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، سورنتو، 2018 رکاب

کیا، سورنتو، 2018

تهران - 7 ساعت پیش

کارکرد
حواله
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اپتیما، 2014 رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 8 ساعت پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اسپورتیج، 2016 رکاب

کیا، اسپورتیج، 2016

تهران - 8 ساعت پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اسپورتیج، 2018 رکاب

کیا، اسپورتیج، 2018

تهران - 8 ساعت پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، سراتو 2000، 2009 رکاب

کیا، سراتو 2000، 2009

تهران - 8 ساعت پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
66,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اسپورتیج، 2017 اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 9 ساعت پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، پیکانتو، 2016 رکاب

کیا، پیکانتو، 2016

تهران - 9 ساعت پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
91,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، سراتو 1600 (مونتاژ )، 1394 رکاب

کیا، سراتو 1600 (مونتاژ )، 1394

تهران - 9 ساعت پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اپتیما، 2016 رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ساعت پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اپتیما، 2018 رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 11 ساعت پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، سراتو 1600 (مونتاژ )، 1397 رکاب

کیا، سراتو 1600 (مونتاژ )، 1397

تهران - 11 ساعت پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
88,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir