خرید خودرو کیا در استان تهران

رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 2 ساعت پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 18 ساعت پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
1,780,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2011

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 1395

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
91,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما TF، 2016

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1390

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1390

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
134,000 کیلومتر
قیمت
25,350,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما TF، 2016

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir