خرید خودرو کیا در استان تهران

کیا، اسپورتیج، 2011 رکاب

کیا، اسپورتیج، 2011

تهران - 15 ساعت پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اسپورتیج، 2015 رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 16 ساعت پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، کادنزا، 2013 اُتکس

کیا، کادنزا، 2013

تهران - 17 ساعت پیش

کارکرد
88,500 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، کادنزا، 2012 اُتکس

کیا، کادنزا، 2012

تهران - 17 ساعت پیش

کارکرد
87,500 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، کادنزا، 2012 اُتکس

کیا، کادنزا، 2012

تهران - 17 ساعت پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، کادنزا، 2012 رکاب

کیا، کادنزا، 2012

تهران - 21 ساعت پیش

کارکرد
87,500 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اپتیما، 2014 اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اسپورتیج، 2017 اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000، 2012 اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2012

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396 اُتکس
کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
218,500,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396 اُتکس
کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
227,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2014 رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir