خرید خودرو کیا اپتیما در استان تهران

کیا، اپتیما، 2014 اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 5 ساعت پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
362,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2014 اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 5 ساعت پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2015 اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2017 اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
حواله
قیمت
518,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2016 اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
4,900 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2016 اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2017 اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2015 اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2015 رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
364,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
کیا، اپتیما، 2013 اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2014 اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
کیا، اپتیما، 2016 اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
457,000,000
منبع آگهی
otex.ir