خرید خودرو لیفان در استان تهران

لیفان، X50 اتوماتیک، 1396 اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1396

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، X60 دنده ای، 1395 رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
لیفان، X60 دنده ای، 1394 اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
94,000,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، 1.8  620، 1393 اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، 1.6  620، 1390 رکاب

لیفان، 1.6 620، 1390

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
لیفان، 1.8  620، 1393 رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
لیفان، X60 دنده ای، 1394 اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
99,500,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، 820، 1397 اُتکس

لیفان، 820، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، X60 اتوماتیک، 1397 رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
لیفان، X50 اتوماتیک، 1394 اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
29,500 کیلومتر
قیمت
113,000,000
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، X50 اتوماتیک، 1395 اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
لیفان، 1.8  620، 1393 اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir