خرید خودرو مزدا در استان تهران

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1386 اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1386

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1398 اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1398

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387 رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1389 رکاب

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1389

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
149,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387 اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1398 رکاب

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1398

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
مزدا، 3 (مونتاژ)، 1389 رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1389

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387 رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397 اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1398 رکاب

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1398

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397 اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 323، 1384 اُتکس

مزدا، 323، 1384

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
325,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
otex.ir