خرید خودرو مزدا در استان تهران

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397 اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397

تهران - 17 ساعت پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید هاچ بک، 1390 اُتکس

مزدا، 3 جدید هاچ بک، 1390

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
129,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید هاچ بک، 1389 اُتکس

مزدا، 3 جدید هاچ بک، 1389

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387 اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
108,800,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397 اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397 اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 (مونتاژ)، 1386 اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1386

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
99,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397 اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1390 اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1390

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 (مونتاژ)، 1388 اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1388

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1390 رکاب

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1390

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397 رکاب

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
286,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir