خرید خودرو پراید در استان تهران

پراید، صندوق دار، 1388 رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، 131SL، 1391 اُتکس

پراید، 131SL، 1391

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 131SX، 1397 اُتکس

پراید، 131SX، 1397

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 131SE، 1393 رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، هاچ بک، 1374 رکاب

پراید، هاچ بک، 1374

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
180 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، 131SX، 1390 اُتکس

پراید، 131SX، 1390

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 141 ساده، 1389 رکاب

پراید، 141 ساده، 1389

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، صندوق دار، 1385 رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
102 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، 131SE، 1396 رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، 111SE، 1396 رکاب

پراید، 111SE، 1396

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، 131SX، 1390 رکاب

پراید، 131SX، 1390

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، 131SL، 1391 اُتکس

پراید، 131SL، 1391

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir