خرید خودرو در استان تهران

جیپ، صحرا، 1375 رکاب

جیپ، صحرا، 1375

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تیبا، صندوق دار، 1390 رکاب

تیبا، صندوق دار، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ام وی ام، 110  چهار سیلندر، 1394 رکاب
کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
17,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
دوو، سیلو، 1381 رکاب

دوو، سیلو، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
268,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، 131SX، 1391 رکاب

پراید، 131SX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
15,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396 رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
برلیانس، H330 اتوماتیک، 1395 رکاب

برلیانس، H330 اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رنو، تندر 90 E2، 1396 رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
40,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پژو، 206 تیپ 3، 1389 رکاب

پژو، 206 تیپ 3، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
هیوندای، آوانته، 1388 رکاب

هیوندای، آوانته، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پژو، پارس، 1395 رکاب

پژو، پارس، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
32,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
هیوندای، آوانته، 1386 رکاب

هیوندای، آوانته، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir