خرید خودرو هیوندای در استان یزد

هیوندای، جنسیس کوپه، 2010 اُتکس
کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سوناتا، 2017 اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

یزد - 5 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
680,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، جنسیس، 2013 اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

یزد - 5 ماه پیش

کارکرد
58,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، آوانته، 1389 اُتکس

هیوندای، آوانته، 1389

یزد - 6 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، اکسنت، 2016 اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2016

یزد - 7 ماه پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2014 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

یزد - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، جنسیس، 2013 اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

یزد - 7 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، النترا، 2015 اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

یزد - 7 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، توسان، 2014 اُتکس

هیوندای، توسان، 2014

یزد - 7 ماه پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، اکسنت (مونتاژ)، 1397 اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سوناتا، 2006 اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2006

یزد - 7 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، اکسل، 1991 اُتکس

هیوندای، اکسل، 1991

یزد - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
otex.ir