خرید خودرو هیوندای در استان یزد

هیوندای، آزرا، 2008 اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سوناتا، 2011 اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
202,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2014 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ix55، 2010 اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، آزرا، 2007 اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
94,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ورنا، 1384 اُتکس

هیوندای، ورنا، 1384

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، آوانته، 1390 رکاب

هیوندای، آوانته، 1390

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
216,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
هیوندای، آوانته، 1389 اُتکس

هیوندای، آوانته، 1389

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، توسان، 2016 اُتکس

هیوندای، توسان، 2016

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، اکسنت (مونتاژ)، 1397 اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، سانتافه، 2016 اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
279,000,000
منبع آگهی
otex.ir
هیوندای، ix55، 2011 رکاب

هیوندای، ix55، 2011

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir