خرید خودرو پراید در استان یزد

پراید، 111SE، 1397 اُتکس

پراید، 111SE، 1397

یزد - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 141SE، 1388 رکاب

پراید، 141SE، 1388

یزد - 5 ماه پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، صندوق دار، 1386 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1381 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
377,000 کیلومتر
قیمت
7,400,000
منبع آگهی
otex.ir
پراید، صندوق دار، 1387 اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
پراید، 131SE، 1392 رکاب

پراید، 131SE، 1392

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، صندوق دار، 1388 رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، 141 ساده، 1386 رکاب

پراید، 141 ساده، 1386

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
174,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، 151SE، 1395 رکاب

پراید، 151SE، 1395

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
پراید، صندوق دار، 1383 ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1383

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
340,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com