فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 107,500,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
50,200,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
18,600 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

مرکزی - 4 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
69,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
24,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
29,600,000
منبع آگهی
otex.ir