فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1391

کارکرد : 119,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

خراسان رضوی - 4 سال پیش

کارکرد
219,000 کیلومتر
قیمت
358,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
217,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

یزد - 4 سال پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
otex.ir