فروش بنز CLA250 در تهران مدل 2014

کارکرد : 40,000 کیلومتر قیمت : 500,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بنز، CLA250، 2014

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بنز، CLA250، 2015

آذربایجان شرقی - 5 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بنز، CLA250، 2014

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بنز، CLA250، 2014

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بنز، CLA250، 2017

آذربایجان شرقی - 4 سال پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir