فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1391

کارکرد : 59,000 کیلومتر قیمت : 308,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2009

گیلان - 5 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

آذربایجان غربی - 4 سال پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

خراسان رضوی - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 5 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 5 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
otex.ir