فروش ساینا EX دنده ای در مازندران مدل 1397

کارکرد : 19,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
15,400 کیلومتر
قیمت
56,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1345

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
26,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,400,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

قم - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
55,200,000
منبع آگهی
otex.ir