فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 2009

کارکرد : 96,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2010

فارس - 3 سال پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

اصفهان - 5 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2010

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir