فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 56,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1395

کرمانشاه - 5 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
27,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
25,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

کردستان - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

خراسان رضوی - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
54,150,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir