فروش نیسان تی ینا در یزد مدل 1390

کارکرد : 153,000 کیلومتر قیمت : 305,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 5 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
184,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

همدان - 5 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
304,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2009

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
256,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir