فروش چری تیگو 5 در بوشهر مدل 1397

کارکرد : 24,000 کیلومتر قیمت : 225,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

چری، تیگو 5، 1397

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چری، تیگو 5، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
196,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چری، تیگو 5، 1397

مازندران - 3 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چری، تیگو 5، 1397

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چری، تیگو 5، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چری، تیگو 5، 1397

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چری، تیگو 5، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چری، تیگو 5، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir