فروش ب ام و X3 28 در بوشهر مدل 2015

کارکرد : 49,000 کیلومتر قیمت : 1,250,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2015

آذربایجان شرقی - 5 سال پیش

کارکرد
4,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2016

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X3 28، 2015

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
408,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2016

فارس - 5 سال پیش

کارکرد
500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X3 28، 2016

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

خراسان رضوی - 5 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir