فروش کیا سراتو 2000 در بوشهر مدل 2014

کارکرد : حواله قیمت : 317,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2011

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2010

البرز - 5 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
73,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2014

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir