فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1390

کارکرد : 97,000 کیلومتر قیمت : 335,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
304,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir