فروش نیسان جوک در بوشهر مدل 2017

کارکرد : 35,000 کیلومتر قیمت : 447,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
6,500 کیلومتر
قیمت
373,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
389,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
388,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

اصفهان - 5 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
25,800 کیلومتر
قیمت
335,900,000
منبع آگهی
otex.ir