فروش هیوندای i20 (مونتاژ) در کرمانشاه مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
8,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
7,500 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir